مراقبت مو Hair care

ضد شوره موهای چرب Anti-dandruff, oily hair

  ضد شوره موهای چرب

ترکیبات : عصاره گیاه بید .

نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیب این دارو موجب  ایجاد تعادلدر مزاج پوست سر گردیده و موجب کاهش التهاب و رفع شوره وپوسته سر می گردد .

موارد مصرف: رفع شوره سر موی چرب.

مقدار و نحوه ی مصرف:

سه مرتبه در هفته استفاده شود .
برای تاثیر بیشتر بهتر است در زمان مصرف ، پوست سرتمیز بوده تا جذب دارو به سرعت و کامل انجام گیرد .
از شستشوی سر بلافاصله بعد از مصرف خودداری کنید.
دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید . مصرف مداوم عوارضی نداشته و توصیه نیز می گردد .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصولقطع گردد .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25-15درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع: قانون- حکیم ابو علی سینا .

 
Anti Dandruff For oily Hairs
Compounds :  willow extract
Mechanism of action :
Effective ingredients of the extract bring equilibrium to the hair temperament and relieve scalp inflammation which results in removal of dandruff and scurf
Indications :
removing dandruff especially in oily hairs
Dosage & application :
Apply it 3 times a week
Wash the scalp clean before application to ensure full and fast absorption
Don’t wash the scalp immediately after applying 
Continue treatment until finishing the drug. Continuous consumption does not produce side effects
Contraindications :
In cases of allergy, interrupt the consumption of the product
Storage conditions :
Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, at 15-25 C and away from direct sun light
Sources :

The Canon- Avicenna

Против перхоти для жирных волос

Соединения: экстракт ивы
Механизм действия:
Эффективные ингредиенты экстракта приводят в равновесие темперамент волос и снимают воспаление кожи головы, что приводит к удалению перхоти и налета. Показания: удаление перхоти, особенно в жирных волосах.
Дозировка и нанесение:
Примените это 3 раза в неделю
Вымойте кожу головы перед применением, чтобы обеспечить полное и быстрое впитывание
Не мойте кожу головы сразу после нанесения
Продолжайте лечение до окончания приема препарата.  Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов.
Противопоказания:
В случае аллергии прекратите употребление продукта.
Условия хранения:
Хранить вдали от детей
Храните продукт в сухом и прохладном месте, при 15-25 ° C и вдали от прямых солнечных лучей.
Источники:
Канон – Авиценна

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا