ناخن

ویژگی ها و کاربرد های ناخن Features and applications nail

ویژگیها و کاربرد های ناخن
ناخن ها، قابلیت چنگ زدن، بریدن و پاره کردن دارند در واقع ناخن ها ابزارهایی برای خراش دادن، باز کردن گره های کوچک و برداشتن اشیاء هستند. ناخن ها ، از نوک انگشتان محافظت میکنند و حضور آنها برای حساسیت بالشتک انگشتی ضروری است. در زمان باستان ناخن ها هم ابزاری مفید و هم وسیله ای برای دفاع بوده اند، سپس بعد ها در زمان هخامنشیان در ایران، فرهنگ بلند کردن ناخن ها رواج پیدا کرد.
امروزه ، ناخن ها بخشی بیرونی ظاهر یک فرد هستند و کارکردهایی هم دارند که به همین جهت باید به تقویت ناخن ها نیز اهمیت ویژه ای داد. مردان نیز مانند زنان اهمیت زیادی به مراقبت و زیبایی ناخن خود میدهند.

ناخن چیست
ناخن یک صفحه انعطاف پذیر از بافت شاخی است که از کراتین ساخته شده است. که در واقع سلولهای اپیدرمی شکل گرفته در ریشه ناخن هستند که سخت شده اند. عوامل مختلفی در تشکیل صفحه کراتینی تاثیر میگذارند (صفحه کراتینی ناخن بزرگترین صفحه کراتینی در بدن انسان است. از جمله این فاکتورها ژنتیک ، تغذیه ، سلامتی ( وضعیت ناخن ها، بهترین انعکاس دهنده سلامتی بدن است. ) ، وضعیت محیط و … میبایند . علاوه بر کراتین ، در ناخن ها مقادیری از نمکهای معدنی مثل سولفور ( گوگرد) سلنیوم، کلیسیم و پتاسیم وجود دارد.
ماتریکس بخش زنده قاعده ناخن است. در اینجا، سلولهای جدید رشد کرده و سلولهای قدیمی و مرده را به سمت صفحه ناخن هل میدهند. کیفیت و سلامت این سلولها ، وضعیت عمومی ناخن را که در پشت ماتریکس رشد میکند نشان میدهد. ماتریکس توسط عروق خونی و اعصاب فراوانی تغذیه میشود که از این مجموعه عروق و اعصاب برای تولید و رشد بافت ناخن ضروری است. این مهمترین قسمت کل ساختار ناخن است و میتواند به سادگی آسیب ببیند. هر گونه حادثه و یا استفاده نامناسب از ناخن ها ، رشد طبیعی آنها را مختل کرده و موجب تغییر رنگ و یا موجب بی نظمی در لبه های ناخن میشود که این تغییرات در صفحه ناخن دیده میشود.
بخش های اصلی ناخن چه هستند؟

هر اتفاقی که برای بدن انسان می افتد میتوانند بر روی ناخن ها اثر بگذارد. بیماریهایی شامل تب بالا، پنومی و … مشخص میشوند. این اثرات ، از طریق شیارهایی که بر روی لانولای ناخن تشکیل شده و به تدریج همراه با ناخن رشد میکنند. حتی ، شوکهای فیزیولوژیک نیز میتوانند ماتریکس را متاثر کرده و در سطح ناخن به صورت ناهمواری و یا شیارهای عمیق به نظر برسند.

ناخن چگونه رشد میکند؟
ناخن از ماتریکس(به عنوان بخشی از اپیدرم) و یا از لایه خارجی پوست، نشات میگیرد سپس طی روند کراتینه شدن کاملاً سخت و ضخیم میشود. که در محل بستر ناخن ، سختی کمتری دارد و به این بخش ، بخش سفید لانولا میگوییم.
با ادامه رشد ، ناخن نازکتر شده و دوباره به بستر ناخن (به طور محکم) میچسبد که یک رنگ صورتی مانند به خود میگیرد بسته به سرعت رشد، حدو۵-۳ ماه طول میکشد تا ناخن کاملاً رشد کند.
به طور کلی، ناخن ها در فصل تابستان بیشتر و سریعتر از فصل زمستان رشد میکنند و ناخن های دست راست در افراد راست دست و ناخن های دست چپ در افراد چپ دست بیشتر رشد میکند. سرعت رشد ناخن ، در طور دوره آبستنی بیشتر است.

Nails can claw, cut and tear. They can be used as a practical device for
scratching, opening small fasteners and picking up objects. They also
protect the tips of fingers and seem to be indispensable for the finger
pad sensitivity
In ancient times, nails served both as useful tools and a means of
defence. Later, they took on a cultural connotation as in the grotesquely
long fingernails of Chinese mandarins
Today nails are an intrinsic part of one’s appearance, although they still
serve a functional purpose. Men, as well as women, are attaching more
importance to nail care and grooming

What is a nail
The nail is a flexible plate of horny tissue, made up of keratin, i.e.
epidermic cells formed in the root of the nail and hardened. Various
factors influence the development of this keratin sheet, the largest in the
human body : its genetic composition, nutrition, health (nail state is its
best reflection), environment, et
Besides keratin, there are highly moderated concentrations of mineral
salts, such as sulphur, selenium, calcium and potassium

The lunula or half moon, that whitish crescent at the base of the nail, is
the only visible portion of the matrix. It is not always prominent,
although it usually is visible on the thumbnail, diminishing in size until
the little finger, where it is usually not visible

The nail plate is the visible part of the nail from lunula to free edge. It is
composed of compressed skeleton cells produced in the matrix and
contains no blood or nerves. Normally pale pink in colour, it may
become white or bluish depending on temperature and other physical
conditions. Although the nail plate seems to be one single piece, it is
actually three layers separated by minute amounts of moisture and fat.
These layers vary in consistency, the external layer being the hardest and
the inner layer, which adheres to the nail bed, the softest

The nail tip or free edge is the free part of the nail bed and protrudes
beyond the end of the finger. How far is a matter of taste. This is the
most vulnerable part of the nail and can easily be damaged by impact,
incorrect filing, etc

The cuticle is the rim of skin framing the nail plate that protects the
hardening nail. The cuticle is constantly discarding old cells and
producing new ones. Unless this tissue remains soft and pliable, it can
grow onto the surface of the nail where it becomes unsightly, splits into
hangnails and can even impede nail growth

How does the nail grow
The nail originates in the matrix as part of the epidermis, or outer layer
of the skin. It hardens and thickens through a process called
keratinization, becoming less firmly attached to the nail bed, which
explains the white of the lunula. As growth continues, the nail becomes
thinner and again fixes itself firmly to the nail bed, taking on a pinkish
tone

Depending on individual growth rate, it takes from 3 to 5 months for a
nail to grow completely
Nails generally grow faster and stronger in summer than winter, and
grow faster on the right hand of right-handed person, the left hand of a
left-handed person. The growth rate may be also more rapid during
pregnancy

Just as poor health and dietary deficiencies can inhibit the growth of a
nail, so can illness and diet influence the condition of otherwise sound
nails. Resulting damage can be of short-term duration and requires
immediate attention. Internal causes should be referred to a qualified
doctor or dermatologist for treatment
Internal causes
In general, any circulatory condition that reduces the supply of blood to
the matrix of the nail prevents it from receiving proper nourishment and
developing normally. Other health problems that can affect the nails
include glandular disorders, poor metabolism, allergies, anemia,
deficiencies of calcium, certain amino acids and other essential nutrients
What are some causes of damaged nails
External causes
A healthy nail can be damaged in many ways, including the following
direct contact with solvents, strong detergents and other cleaning
products
over-exposure to sunlight or dry atmospheric conditions,
heavy pressure or strong blow against a hard object,
application of nail polish directly to the nail plate, without protection
of preliminary base coat

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا