مراقبت مو Hair care

ضد شوره موهای خشک Anti Dandruff Hair

ضد شوره موهای خشک

 

ترکیبات : عصاره گیاه بید پشت نقره ای .

نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیب این دارو باعث ایجاد تعادل در مزاج پوست سرگردیده و موجب کاهش التهاب ، رفع شوره و پوسته سر می گردد .

موارد مصرف: رفع شوره سر موی خشک .

مقدار و نحوه ی مصرف:

سه مرتبه در هفته استفاده شود.
برای تاثیر بیشتر بهتر است در زمان مصرف ، پوست سرتمیز بوده تا جذب دارو به سرعت و کامل انجام گیرد.
از شستشوی سر بلافاصله بعد از مصرف خودداری کنید.
دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید . مصرف مداوم عوارضی نداشته و توصیه نیز می گردد.

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول  قطع گردد.

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای  25-15درجه سانتیگراد نگهداری شود.

منابع: قانون- حکیم ابو علی سینا.

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود. (بدون الکل)

 

Anti Dandruff For Dry Hairs
Compounds : Silver willow extract
Mechanism of action:
Effective ingredients of the extract bring equilibrium to the hair temperament and relieve scalp inflammation which results in removal of dandruff and scurf
Indications :
removing dandruff especially in dry hairs
Dosage & application :
Apply it 3 times a week
Wash the scalp clean before application to ensure full and fast absorption
Don’t wash the scalp immediately after applying 
Continue treatment until finishing the drug. Continuous consumption does not produce side effects
Contraindications :
In cases of allergy, interrupt the consumption of the product
Storage conditions :
Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, at 15-25 C and away from direct sun light
Sources :
The Canon- Avicenna
Против перхоти для сухих волос

 Состав: экстракт ивы серебряной
 Механизм действия:
 Эффективные ингредиенты экстракта приводят в равновесие темперамент волос и снимают воспаление кожи головы, что приводит к удалению перхоти и налета.
 Показания:
 удаление перхоти, особенно при сухих волосах.
 Дозировка и нанесение:
 Примените это 3 раза в неделю
 Вымойте кожу головы перед применением, чтобы обеспечить полное и быстрое впитывание
 Не мойте кожу головы сразу после нанесения
 Продолжайте лечение до окончания приема препарата.  Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов.
 Противопоказания:
 В случае аллергии прекратите употребление продукта.
 Условия хранения:
 Хранить вдали от детей
 Храните продукт в сухом и прохладном месте, при 15-25 ° C и вдали от прямых солнечных лучей.
Источники:
Канон – Авиценна

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا