مراقبت مو Hair care

تقویت مو بانوان Strengthening women’s hair

تقویت مو بانوان

ترکیبات:عصاره  گیاه مورد.

نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیبات دارو  موجب تقویت و استحکام پیاز مو شده و مانع از ریزش مو می گردد همچنین به عنوان محرک رشد نیز عمل کرده و باعث سرعت رشد مو و تقویت مو می گردد .

خرید تقویت کننده مو بانوان

موارد مصرف: محرک رشد، استحکام ریشه مو ، مغذی پیاز مو .

مقدار و نحوه ی مصرف:

حداقل یک مرتبه در شبانه روز استفاده شود.
برای تاثیر بیشتر بهتر است در زمان مصرف ، پوست سر تمیز بوده تا جذب دارو به سرعت و کامل انجام گیرد.
از شستشوی سر بلافاصله بعد از مصرف خودداری کنید.
دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید. مصرف مداوم عوارضی ندارد.

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد.

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

منابع:قانون- حکیم ابو علی سینا

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود. (بدون الکل)

 

Hair Enhancement

Compounds:  Mirtle extract
Mechanism of action:
Effective ingredients of the extract reinforce and strengthen hair root and prevent hair loss and also stimulate and accelerate hair growth
Indications:
Growth stimulant, hair root strengthening and nourishing
Dosage & applying:
Apply it once a day at least
Wash the scalp clean before application to ensure full   and fast absorption
Don’t wash the scalp immediately after applying
Continue treatment until finishing the drug . Continuous consumption does not produce side effects
Contraindications:
In cases of allergy, interrupt the consumption of the product
Storage conditions:
Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, the 15-25c temperature and away from direct sun light
References:
 The Canon- Avicenna
                                                                                    Улучшение волос женщины Jootan

Соединения: экстракт мирта

 Механизм действия:

 Эффективные ингредиенты экстракта укрепляют и укрепляют корень волоса, предотвращают выпадение волос, а также стимулируют и ускоряют рост волос.

 Показания:

 Стимулятор роста, укрепление и укрепление корней волос.

 Дозировка и применение:

  • Применяйте его хотя бы раз в день
  • Вымойте кожу головы перед применением, чтобы обеспечить полное и быстрое впитывание
  • Не мойте кожу головы сразу после нанесения
  • Продолжайте лечение до окончания приема препарата. Непрерывное потребление не вызывает побочных эффектов.

 Противопоказания:

 В случае аллергии прекратите употребление продукта.

Условия хранения:

 Хранить вдали от детей

 Храните продукт в сухом и прохладном месте, при температуре 15-25 ° C и вдали от прямых солнечных лучей.

Источники:

Канон – Авиценна

Потребление этого продукта не мешает религиозным вопросам.  (Безалкогольное)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا