روغن ماساژ

 

ترکیبات: حاوی روغن های صد در صد گیاهی نعنا و رزماری .

موارد مصرف: ضد اسپاسم، رفع خستگی، کوفتگی، گرفتگی عضلات و درد مفاصل .

نحوه ی مصرف: دارو را در محل مورد نظر ریخته و ماساژ دهید تا به صورت کامل جذب شود . می توانید برای رفع رایحه و عطر محصول بعد از ماساژ از هوله گرم و مرطوب استفاده کنید .

موارد منع مصرف: در جراحت های باز و سوختگی های تازه استفاده نشود .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود . در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای 25- 15  درجه سانتیگراد نگهداری شود.

 

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود.(بدون الکل)

 

Jootanci Herbal Massage Oil

 

Mechanism:

Mixture of rosemary and pepermint oil which contain active ingredients like cineole & menthol intensified therapeutic effects and occur anti spasmodic properties , relive muscle tension and stimulate circulation on related place .

Indications:

 Muscle ache , joint . sprain , bruise ,kink , general back pain , neck , shoulder , knee , sports injured and cramps .

Instruction and dosage:

·        Pour it on the related part of skin and massage up to absorbed completely .

·        You can use it 3 to 4 times in s day .

Storage condition:

Keep it out of reach of children . keep it in a dry place , keep it away from direct sun light and keep it in 15-25 C  .

Cases that you shouldn't use: 

Don't use it in the open skins and burning wounds. In case of allergy medication is discontinued . consulting doctor for using in pregnant period.