تقویت ناخن ژوتن  

 

 

ترکیبات: عصاره مورد .

نحوه اثر: مواد موثره موجود در عصاره مورد موجب تقویت و استحکام ناخن ها می شود .

موارد مصرف: 

        ·         محرک رشد

        ·         تقویت ناخن

        ·          ضد قارچ و باکتری

مقدار و نحوه ی مصرف: حداقل روزی سه مرتبه  بر روی ناخن ها مالیده شود .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود .در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای  25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع: حکیم گرگانی (جرجانی)

 

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود.(بدون الکل)

 

 

Strengthen nails

 

 

Compounds :  Myrtle  extract 

Mechanism of action :

Active ingredients of the extract , reinforce and strengthen the nails

Indications :

·         Growth stimulant 

·         Giving strength

·         Anti fungal & Bacterial

Dosage :

Apply the solution on the nails 3 times a day 

Contraindications :

In cases of allergy , interrupt the consumption of drug 

Storage conditions :

Keep away from children , Keep the product in a dry & cool place and away from direct sun light and the 15-25 c temperature

Sources :

Jorjani