رفع ترک لب

 

ترکیبات: عصاره روغن مستکی .

نحوه اثر : مواد موثره موجود در ترکیبات دارو مانع خشکی و ترک لب میگردد .

موارد مصرف :  رفع خشکی ،  درمان ترک ،  رطوبت رسان

مقدار و نحوه مصرف : حداقل روزی دو مرتبه بر روی لب ها مالیده و تا زمان ترمیم پوست مصرف را ادامه دهید .

موارد منع : در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد .

شرایط نگهداری : دور از دسترس کودکان نگهداری شود . در جای خشک وخنک دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای 25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع : تحفه المومنین ، حکیم تنکابنی


مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود ( بدون الکل )

 

 
Lips Split Removal
 
Ingredients : Mastic Oil
Mechanism of action :
Active ingredients of the medicines prevent  the lip dryness and  are remove lip
Indications :
Dryness and remove treatment if lip split , moisturizing
Dosage :
Apply the solution on the lips 2 times a day and Continue treatment until skin healing
Contraindications :
 In case of allergy, interrupt the consumption of drug
Storage Conditions :
Keep out of reach of children , keep the product In a dry & cool place away from direct sun light and 15-25 C temprature

Sources :

Tonekaboni