تقویت ناخن ژوتن  

ترکیبات: عصاره مورد .

نحوه اثر: مواد موثره موجود در عصاره مورد موجب تقویت و استحکام ناخن ها می شود .

موارد مصرف: 

محرک رشد
تقویت ناخن
 ضد قارچ و باکتری

مقدار و نحوه ی مصرف: حداقل روزی سه مرتبه  بر روی ناخن ها مالیده شود .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطع گردد .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود .در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید در دمای  25-15 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع: حکیم گرگانی (جرجانی)

 

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود.(بدون الکل)

 

 
Strengthen nails
 
Compounds :  Myrtle  extract 
Mechanism of action :
Active ingredients of the extract , reinforce and strengthen the nails
Indications :
Growth stimulant 

Giving strength
Anti fungal & Bacterial
Dosage :
Apply the solution on the nails 3 times a day 
Contraindications :
In cases of allergy , interrupt the consumption of drug 
Storage conditions :
Keep away from children , Keep the product in a dry & cool place and away from direct sun light and the 15-25 c temperature
Sources :
Jorjani