تقویت مژه و ابرو

ترکیبات:عصاره گیاه مورد .

 نحوه اثر: مواد موثره موجود در ترکیبات دارو موجب تقویت و استحکام پیاز موی مژه و ابرو شده و مانع از ریزش آن می گردد . همچنین به عنوان محرک رشد نیز عمل کرده و باعث سرعت رشد مو می گردد .

موارد مصرف: محرک رشد ، استحکام ریشه مژه و ابرو ، مغذی پیاز مو

مقدار و نحوه ی مصرف: 
حداقل  یک بار در شبانه روز و برای مژه ،با چشمان کاملا بسته استفاده گردد . 
دقت شود در هنگام استفاده ، دارو وارد چشم نشود .
درصورت ورود به چشم ابتدا با آب فراوان شستشو داده و در صورت تحریک چشم به 
پزشک مراجعه شود . 
دوره مصرف را تا اتمام دارو ادامه دهید .  مصرف مداوم عوارضی ندارد .

موارد منع مصرف: در صورت بروز حساسیت مصرف این محصول قطعگردد .

شرایط نگهداری: دور از دسترس کودکان نگهداری شود. درجای خشک وخنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید دردمای 25-15درجه سانتیگراد نگهداری شود .

منابع:قانون- حکیم ابو علی سینا .

 

مصرف این دارو مانع انجام امور شرعی نمی شود. (بدون الکل) 

 

 
Eyebrow and eyelash Enhancement
 
Compounds : Mirtle extract
Mechanism of action :
Effective ingredients of the extract reinforce and strengthen eyebrow and eyelash’s hair root and prevent eyebrow and eyelash’s hair loss and also stimulate and accelerate eyebrow and eyelash growth
Indications :
Growth stimulant, strengthening and nourishing eyebrow and eyelash’s hair root
Dosage & application :
 Apply the product at least once a day
 Be careful about not entering the solution in to the eyes.
 Wash the eyes with abundant water if the solution enters in to the eyes and visit the doctor in the case of stimulation 
 Continue treatment until finishing the drug. Continuous consumption does not produce side effects 
Contraindications :
In cases of allergy, interrupt the consumption of the product
Storage conditions :
Keep away from the children
Keep the product in a dry and cool place, at 15-25 c and away
from direct  sun light
References :
The Canon- Avicenna

 سوالات متداول

چه تاثيري بر مژه ها مي گذارد؟

استفاده از اين محصول ، باعث افزايش تعداد مژه ها،بلند شدن ،افزايش ضخامت، تيره تر شدن و افزايش عمر مژه ها مي گردد.

آيا استفاده از  این دارو مي تواند عمر مژه و زمان ريزش طبيعي آنرا به تاخير بياندازد؟

بله، با استفاده از اين محصول سيكل طبيعي عمر مژه به تاخير مي افتدو مژه ها عمر طولاني تري خواهندداشت. ولي در نهايت، مژه پس ازطي اين زمان به شكل طبيعي خواهد افتاد.

محتواي داخل ظرف براي چه ميزان مصرف كافي است؟

در صورت استفاده هر شبه از محلول، محتواي ظرف براي مدت 2 تا 3ماه كافي است

آيا استفاده از آن براي بيماران، پس از شيمي درماني مفيد است؟ 

در اين مورد با پزشك خود مشورت كنيد . اما نتايج حاصل از استفادهاز اين محصول بر بيماراني كه مورد شيمي درماني واقع شده بودندمثبت بوده است.

آيا پس از اعمال جراحي چشم مي توان از اين محصول استفاده كرد؟

لطفا با پزشك يا جراح خود مشورت نمایید.

آيا استفاده از اين محصول در زمان بارداري يا شيردهي مجاز مي باشد؟

لطفا با پزشك خود مشورت نمایيد.

آيا استفاده از اين محصول مي تواند باعث بروز حساسيت شود؟

 گزارش نشده است. با این وجود چنانچه سابقه حساسیت به اجزایاین دارو را دارید از آن استفاده نکنید.

اگر دارو به طور اتفاقي وارد چشم شود چه بايد كرد؟

با آب فراوان شستشو داده شود و در صورت تحریک چشم به پزشکمراجعه گردد.

اگر استفاده  از دارو را يك يا دو شب فراموش كنم چه خواهد شد؟

به طور طبيعي استفاده از محصول را در شب هاي بعد از سر بگيريد .نيازي هم به استفاده اضافي نيست.

تصاویر سمت چپ پیش از استفاده از محلول فعال کننده رشد مژه است و تصاویر سمت راست پس از 12 هفته استفاده از محلول فعال کنندهرشد مژه گرفته شده اند.


بعد از استفاده                                                  پیش از استفاده


 
نکته : در تصارویر چشم راست قبل از استفاده و چشم
چپ بعد از استفاده از محصول است .