ماده ی بخار دودی در سوراخ های ریز پوست منعقد میشود و مواد کمکی از بدن به آن میرسد و موی از آن میروید به ویژه اگر رطوبت داخل بدن نه آبی باشد و نه گلی بلکه رطوبت لزج باشد، مو را بهتر میرویاند و دیرتر میریزد. مثل درختان چرب که برگریزان ندارند. ( قانون ج 7)

بیماری های مو

بیماریهای مو عبارتند از : 

1- تنک شدن و ریزش

2-  موخوره 

3- باریکی بیش از حد 

4- سفید شدن 

5- شوره ( البته جزو بیماریهای پوست محسوب میشود.)  (قانون ج 1)

نگهداری از مو

داروهایی که برای نگهداری از مو مفید هستند عبارتند از داروهایی که حرارت نرم  برسانند جذب کننده باشند و نیروی گیرندگی در بر داشته باشند و خاصیت نگهداری مو در آنها باشند.برای جلوگیری از ریزش مو باید در ابتدای شروع ریزش مو از داروهای نگهدارنده استفاده کرد. (قانون ج 7)

علت ریزش موی سر

دو دلیل برای ریزش مو از نگاه ابوعلی سینا وجود دارد:

1- ناشی از ماده رویش مو است که نرسیدن یا کم شدن ماده رویش مو موجب ریزش آن میگردد.

2- ناشی از رویش گاه مو است که سه دلیل دارد الف: منافذ پوست مسدود میگردد و مانع  سر در آوردن مو تنگمیگردد.  ب : منافذ پوست بیش از حد گشاد میشود و مانع  پایداری مو میگردد. ج: تغییر مزاج رستنگاه مو

علت شوره سر

1-  شوره سر از ماده خلط تند مزاج بورکی یا از خلط خون سودایی مزاج تولید میشود. 

2-علت پیدایش شوره سر ناشی ازسو مزاجی است که بر سر می آید

 

3- فقط خشکی بر پوست سر آمده است و مزاج بدن متعادل میباشد.

4- امکان دارد مزاج پوست سر و بدن به مو مزاج خشک مبتلا شده باشد.

اگر شوره سر سبک باشد به آسانی معالجه میشود و اگر شدید و آزار رسان باشد به داروهای تحلیل برنده و

زاینده قوی نیاز است که بعد از آن به داروی رطوبت رسان نیاز است که مزاج پوست سر را متعادل کند.