ماساژ ( مالش یا دلک) از نگاه ابن سینا ( بصورت خلاصه )

 

ماساژ به چند صورت انجام می گیرد: ماساژ سخت و محکم که اندام ها را سفت می کند و ماساژ نرم اندام ها را شل می کند. ماساژ گرفتن زیاد و مکرر موجب لاغر شدن اندام ها می شود و ماساژ معتدل در مقدار و نوع آن باعث تندرستی می گردد.

 

هر نوع ماساژ روش مخصوص به خود را دارد و پیش از شروع به ورزش باید ماساژ را به نرمی آغاز کرد و به مرور آن را تندتر کرد. بعد از ورزش نیز باید به نحوی ماساژ داد که موجب آرامش و نشاط گردد و رفع خستگی کند . نکته مهم این است که ماساژ باید همراه با روغن باشد.

 

ماساژ سخت و زبر در خردسالان و نوجوانان به صورت مفرط مانع رشد و نمو میشود. (قانون جلد اول)